Lang Nuong Nam Bo ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (6425)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Lang Nuong Nam Bo tại 302A Tô Hiến Thành, Phường 15 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Lang Nuong Nam Bo được 5 điểm. Hãy thử đến Lang Nuong Nam Bo trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

302A Tô Hiến Thành, Phường 15

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 10:30 PM
Thứ ba: 11:00 AM – 10:30 PM
Thứ tư: 11:00 AM – 10:30 PM
Thứ năm: 11:00 AM – 10:30 PM
Thứ sáu: 11:00 AM – 10:30 PM
Thứ bảy: 11:00 AM – 10:30 PM
Chủ nhật: 11:00 AM – 10:30 PM