Hanabi Japanese Cuisine ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 18 Street 41 Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Hanabi Japanese Cuisine. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Hanabi Japanese Cuisine được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Hanabi Japanese Cuisine chưa? Rất đáng để thử đấy!

18 Street 41 Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: