Dem Trang Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Dem Trang Cafe tại 55 Suong Nguyet Anh District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Dem Trang Cafe được 5 điểm. Hãy thử đến Dem Trang Cafe trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

55 Suong Nguyet Anh District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: