WowBox Salad Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy WowBox Salad Bar tại 70 Ham Nghi Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá WowBox Salad Bar được 5 điểm. Hãy thử đến WowBox Salad Bar trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

70 Ham Nghi Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: