Masstige Coffee & Dessert ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Masstige Coffee & Dessert tại 125 ho Tung Mau Street, Ben Nghe Ward, Ho Chi Minh City 848 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Masstige Coffee & Dessert được 5 điểm. Hãy thử đến Masstige Coffee & Dessert trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

125 ho Tung Mau Street, Ben Nghe Ward, Ho Chi Minh City 848 Vietnam

Mở cửa: