Atrium Lounge ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (4)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 8-15 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Atrium Lounge. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Atrium Lounge được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Atrium Lounge chưa? Rất đáng để thử đấy!

8-15 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ ba: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ tư: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ năm: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ sáu: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ bảy: 10:00 AM – 10:00 PM
Chủ nhật: 10:00 AM – 10:00 PM