Cafe Hao ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 148 Nguyen Cong Tru, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Cafe Hao. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Cafe Hao được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Cafe Hao chưa? Rất đáng để thử đấy!

148 Nguyen Cong Tru, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: