Wrap & Roll ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Wrap & Roll tại 11 Huynh Thuc Khang street District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Wrap & Roll được 5 điểm. Hãy thử đến Wrap & Roll trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

11 Huynh Thuc Khang street District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: