Quan Banh Viet - Vietnamese Cakes ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 306/5 Nguyen Thi Minh Khai District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Quan Banh Viet - Vietnamese Cakes. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Quan Banh Viet - Vietnamese Cakes được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Quan Banh Viet - Vietnamese Cakes chưa? Rất đáng để thử đấy!

306/5 Nguyen Thi Minh Khai District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: