Huong Sen Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 66-70 Dong Khoi Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Huong Sen Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Huong Sen Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Huong Sen Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

66-70 Dong Khoi Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: