Chiyoda Sushi ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 178 Pasteur Street Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Chiyoda Sushi. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Chiyoda Sushi được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Chiyoda Sushi chưa? Rất đáng để thử đấy!

178 Pasteur Street Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: