Kamakura ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (357)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 21 Phan Kế Bính, Đa Kao ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Kamakura. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Kamakura được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Kamakura chưa? Rất đáng để thử đấy!

21 Phan Kế Bính, Đa Kao

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa: