Brodard Restaurant - Tea House - Pastry ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 131-133 Dong Khoi Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Brodard Restaurant - Tea House - Pastry. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Brodard Restaurant - Tea House - Pastry được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Brodard Restaurant - Tea House - Pastry chưa? Rất đáng để thử đấy!

131-133 Dong Khoi Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: