Cafe Central Nguyen Hue ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 74 Nguyen Hue Blvd District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Cafe Central Nguyen Hue. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Cafe Central Nguyen Hue được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Cafe Central Nguyen Hue chưa? Rất đáng để thử đấy!

74 Nguyen Hue Blvd District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: