Zuma Kitchen ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 67 Ham Nghi Boulevard Della Tower, floor 11, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Zuma Kitchen. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Zuma Kitchen được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Zuma Kitchen chưa? Rất đáng để thử đấy!

67 Ham Nghi Boulevard Della Tower, floor 11, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: