Yoshino Japanese Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Yoshino Japanese Restaurant tại 2A - 4A Ton Duc Thang St, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Yoshino Japanese Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Yoshino Japanese Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

2A - 4A Ton Duc Thang St, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.lottehotel.com/saigon/ja/dining/resturants.asp