Bishin - Natural Chicken Collagen Hot Pot ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 02 Le Thanh Ton Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Bishin - Natural Chicken Collagen Hot Pot. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Bishin - Natural Chicken Collagen Hot Pot được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Bishin - Natural Chicken Collagen Hot Pot chưa? Rất đáng để thử đấy!

02 Le Thanh Ton Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: