Let's Poke - Healthy Hawaiian Sashimi ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 26 Ly Tu Trong Room 28, 2nd Floor, Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Let's Poke - Healthy Hawaiian Sashimi. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Let's Poke - Healthy Hawaiian Sashimi được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Let's Poke - Healthy Hawaiian Sashimi chưa? Rất đáng để thử đấy!

26 Ly Tu Trong Room 28, 2nd Floor, Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: