RAKU - Japanese Cuisine ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 15D Le Thanh Ton. Ben Nghe. Q.1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy RAKU - Japanese Cuisine. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, RAKU - Japanese Cuisine được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến RAKU - Japanese Cuisine chưa? Rất đáng để thử đấy!

15D Le Thanh Ton. Ben Nghe. Q.1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: