Sushi Hung ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 15B/14 Le Thanh Ton 2nd Floor, Blues Bar, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Sushi Hung. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Sushi Hung được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Sushi Hung chưa? Rất đáng để thử đấy!

15B/14 Le Thanh Ton 2nd Floor, Blues Bar, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: