Akoma Cafe & Fusion ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (36)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Akoma Cafe & Fusion tại 38 Trương Quyền, Phường 6 ,Quận 3 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Akoma Cafe & Fusion được 5 điểm. Hãy thử đến Akoma Cafe & Fusion trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

38 Trương Quyền, Phường 6

Quận/Huyện : Quận 3

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa: