Geylang Lor 9 Frog Porridge ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Geylang Lor 9 Frog Porridge tại 35 Dong du Street, District 01, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Geylang Lor 9 Frog Porridge được 5 điểm. Hãy thử đến Geylang Lor 9 Frog Porridge trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

35 Dong du Street, District 01, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: