Nhan Sushi-Bito ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 62 Ngo Duc Ke, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Nhan Sushi-Bito. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Nhan Sushi-Bito được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Nhan Sushi-Bito chưa? Rất đáng để thử đấy!

62 Ngo Duc Ke, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

https://www.facebook.com/pages/Nhan-Sushi-Bito/148744690973