Nathalie's Thai Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Nathalie's Thai Restaurant tại S9 Hung Vuong 3, Corner of Bui Bang Doan Street, Phu My Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Nathalie's Thai Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Nathalie's Thai Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

S9 Hung Vuong 3, Corner of Bui Bang Doan Street, Phu My Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Nathalie's Thai Restaurant