L'amant Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy L'amant Cafe tại 12 Nguyen Hue Street, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá L'amant Cafe được 5 điểm. Hãy thử đến L'amant Cafe trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

12 Nguyen Hue Street, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

https://www.facebook.com/lamantcafe.vn/