Lucy Dinh

50
Points
0
Đang theo dõi
0
Người theo dõ

Nothing's important than food :D


Silver

nhoccon6794@gmail.com lucy.dinh Reviews 5/5

Lựa chọn của Angelina và Brad Pitt, chuẩn vị cơm truyền thống

nhoccon6794@gmail.com lucy.dinh Reviews 5/5

Cơm ngon nhà hàng, ngon như nhà làm

nhoccon6794@gmail.com lucy.dinh Reviews 5/5

Rất thích hợp để đổi gió

nhoccon6794@gmail.com lucy.dinh Reviews 5/5

Combo 2 người cực ngon mà còn bao no

nhoccon6794@gmail.com lucy.dinh Reviews 5/5

Món kem cũng xuất sắc không kém

nhoccon6794@gmail.com lucy.dinh Reviews 5/5

Highly recommend - Good restaurant in Sai Gon

nhoccon6794@gmail.com lucy.dinh Reviews 5/5

Món Pháp chuẩn vị giá "bình dân" giữa lòng Sài Gòn

nhoccon6794@gmail.com lucy.dinh Reviews 5/5

Món Pháp chuẩn vị giá "bình dân" giữa lòng Sài Gòn

nhoccon6794@gmail.com lucy.dinh Reviews 5/5

Món Pháp chuẩn vị giá "bình dân" giữa lòng Sài Gòn

nhoccon6794@gmail.com lucy.dinh Reviews 5/5

Món Pháp chuẩn vị giá "bình dân" giữa lòng Sài Gòn