• 5 Nhà hàng - Ăn gì ? Đi đâu ? Món gì ? ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

Second floor, 63 Đông Du, Bến Nghé Quận 1 , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 100,000đ - 2,000,000đ

Mục: Happy Hour

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 3

76-78 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 3 23rd Floor, Hotel des Arts Saigon, Ho Chi Minh City Quận 3 , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 0đ - 0đ

Mục: Happy Hour

Hà Nội

69 Ma May Str, Hanoi 100000 Vietnam , Hà Nội

Giá từ: 0đ - 0đ

Mục: Happy Hour

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

87A Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 Quận 1 , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 60,000đ - 10,000,000đ

Mục: Happy Hour

Hà Nội

5b Ng. Báo Khánh, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 111000 , Hà Nội

Giá từ: 0đ - 0đ

Mục: Happy Hour