• 5 Nhà hàng - Ăn gì ? Đi đâu ? Món gì ? ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

Saigon Center, L3-01, 65 Đường Lê Lợi, St, Ward Quận 1 , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 50,000đ - 400,000đ

Mục: Món Nhật

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 7

23 Đường Phan Khiêm Ích, Tân Phong Quận 7 , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 1,490,000đ - 1,490,000đ

Mục: Món Nhật

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

13 Ly Tu Trong Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Quận 1 , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 25,000đ - 125,000đ

Mục: Món Nhật

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 2

10 Thao Dien Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Quận 2 , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 0đ - 0đ

Mục: Món Nhật

Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận Bình Tân

Tầng 3 - 3B của Trung Tâm Thương Mại Aeon Mall Bình Tân Quận Bình Tân , Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ: 0đ - 0đ

Mục: Món Nhật