Hu Tieu Nam Vang Quynh ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Hu Tieu Nam Vang Quynh tại A65 Nguyen Trai Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Hu Tieu Nam Vang Quynh được 5 điểm. Hãy thử đến Hu Tieu Nam Vang Quynh trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

A65 Nguyen Trai Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: