Teemay Coffee - Nguyen Dinh Chieu ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (59)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 33 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Teemay Coffee - Nguyen Dinh Chieu. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Teemay Coffee - Nguyen Dinh Chieu được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Teemay Coffee - Nguyen Dinh Chieu chưa? Rất đáng để thử đấy!

33 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa: