Fugashin Coffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Fugashin Coffee tại 15 Vo Van Tan Street Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Fugashin Coffee được 5 điểm. Hãy thử đến Fugashin Coffee trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

15 Vo Van Tan Street Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa:

https://www.facebook.com/fugashincoffee/