Marukame Udon ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (1 reviews)
Google reviews (1514)
ZoneVietnam reviews (1)

Hãy đến 215 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Marukame Udon. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Marukame Udon được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Marukame Udon chưa? Rất đáng để thử đấy!

215 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 7:00 AM – 8:30 PM
Thứ ba: 7:00 AM – 8:30 PM
Thứ tư: 7:00 AM – 8:30 PM
Thứ năm: 7:00 AM – 8:30 PM
Thứ sáu: 7:00 AM – 8:30 PM
Thứ bảy: 7:00 AM – 8:30 PM
Chủ nhật: 7:00 AM – 8:30 PM
nthungan nthungan - 4/5

Giống như mình đang ở Nhật vậy!

Đánh giá

Địa điểm ăn uống xung quanh : Marukame Udon