Dae Jang Gum ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến Kumho Asian Plaza, 39 Le Duan District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Dae Jang Gum. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Dae Jang Gum được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Dae Jang Gum chưa? Rất đáng để thử đấy!

Kumho Asian Plaza, 39 Le Duan District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.daejanggum.vn