Terrace Garden Cafe & Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 195 Bui Vien St, Pham Ngu Lao ward, Dist 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Terrace Garden Cafe & Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Terrace Garden Cafe & Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Terrace Garden Cafe & Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

195 Bui Vien St, Pham Ngu Lao ward, Dist 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: