Ampm Restaurant & Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 44C Bui Thi Xuan St, Dist. 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Ampm Restaurant & Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Ampm Restaurant & Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Ampm Restaurant & Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

44C Bui Thi Xuan St, Dist. 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: