Quan Ut Ut - Xuan Thuy ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (1102)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Quan Ut Ut - Xuan Thuy tại 47 Xuân Thủy, P ,Quận 2 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Quan Ut Ut - Xuan Thuy được 5 điểm. Hãy thử đến Quan Ut Ut - Xuan Thuy trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

47 Xuân Thủy, P

Quận/Huyện : Quận 2

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ ba: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ tư: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ năm: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ sáu: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ bảy: 11:00 AM – 11:00 PM
Chủ nhật: 11:00 AM – 11:00 PM