Giay Bac (Tin Foil Grill) ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 1 96, Le Thi Rieng Street Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Giay Bac (Tin Foil Grill). Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Giay Bac (Tin Foil Grill) được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Giay Bac (Tin Foil Grill) chưa? Rất đáng để thử đấy!

1 96, Le Thi Rieng Street Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: