Oc Ken Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Oc Ken Restaurant tại 66 Pham Ngoc Thach, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Oc Ken Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Oc Ken Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

66 Pham Ngoc Thach, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: