Nha hang Miya sushi & BBQ ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Nha hang Miya sushi & BBQ tại 150/26, Nguyen Trai, Phuong Ben Thanh, Quan 1, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Nha hang Miya sushi & BBQ được 5 điểm. Hãy thử đến Nha hang Miya sushi & BBQ trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

150/26, Nguyen Trai, Phuong Ben Thanh, Quan 1, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: