Chivago Chicken Vietnam - Fried Chicken & Beer ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 161 Nguyen Thai Hoc Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Chivago Chicken Vietnam - Fried Chicken & Beer. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Chivago Chicken Vietnam - Fried Chicken & Beer được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Chivago Chicken Vietnam - Fried Chicken & Beer chưa? Rất đáng để thử đấy!

161 Nguyen Thai Hoc Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: