Kampung Pandan Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 53 Thu Khoa Huan Street, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Kampung Pandan Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Kampung Pandan Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Kampung Pandan Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

53 Thu Khoa Huan Street, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: