Bar 5 Saigon ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 44-46 Pasteur Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Bar 5 Saigon. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Bar 5 Saigon được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Bar 5 Saigon chưa? Rất đáng để thử đấy!

44-46 Pasteur Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: