The Hungry Pig ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (591)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến K1 Đường số 30, Phường 6 ,Quận 4 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Hungry Pig. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Hungry Pig được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Hungry Pig chưa? Rất đáng để thử đấy!

K1 Đường số 30, Phường 6

Quận/Huyện : Quận 4

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 50,000đ - 170,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 07:30 - 21:30
Thứ ba: 07:30 - 21:30
Thứ tư: 07:30 - 21:30
Thứ năm: 07:30 - 21:30
Thứ sáu: 07:30 - 21:30
Thứ bảy: 07:30 - 21:30
Chủ nhật: 07:30 - 21:30