MARIA SAIGON ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy MARIA SAIGON tại 172C Nguyen Dinh Chieu Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá MARIA SAIGON được 5 điểm. Hãy thử đến MARIA SAIGON trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

172C Nguyen Dinh Chieu Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

http://mariasaigon.com.vn/