Osterberg Ice Cream ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 94 Xuan Thuy District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Osterberg Ice Cream. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Osterberg Ice Cream được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Osterberg Ice Cream chưa? Rất đáng để thử đấy!

94 Xuan Thuy District 2, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: