An Vietnamese BBQ & Hotpot ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 24-26 Phan Liem Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy An Vietnamese BBQ & Hotpot. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, An Vietnamese BBQ & Hotpot được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến An Vietnamese BBQ & Hotpot chưa? Rất đáng để thử đấy!

24-26 Phan Liem Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

https://www.facebook.com/AN-Vietnamese-BBQ-Hotpot-373588119785020/?ref=py_c