Sora Maki ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Sora Maki tại 162 De Tham District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Sora Maki được 5 điểm. Hãy thử đến Sora Maki trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

162 De Tham District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

https://www.facebook.com/soramakivietnam/

Địa điểm ăn uống xung quanh : Sora Maki