ComXiu - Modern Hongkong Kitchen ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 106A Le Thi Rieng Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy ComXiu - Modern Hongkong Kitchen. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, ComXiu - Modern Hongkong Kitchen được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến ComXiu - Modern Hongkong Kitchen chưa? Rất đáng để thử đấy!

106A Le Thi Rieng Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: