Tokyo Deli ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 240 Le Thanh Ton Street District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Tokyo Deli. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Tokyo Deli được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Tokyo Deli chưa? Rất đáng để thử đấy!

240 Le Thanh Ton Street District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: