Fruiter Saigon - Cafe, Smoothie and Fruit Bowl ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Fruiter Saigon - Cafe, Smoothie and Fruit Bowl tại 6A Le Quy Don Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Fruiter Saigon - Cafe, Smoothie and Fruit Bowl được 5 điểm. Hãy thử đến Fruiter Saigon - Cafe, Smoothie and Fruit Bowl trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

6A Le Quy Don Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: